Akdeniz Üniversitesi

Fakültemizde eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programları:

  • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
  • İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı
  •  Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı
  • Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciligi Doktora Programı


Öğrenci Kabulü

* Sosyal Bilimler Enstitüsünün Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kabul edeceği öğrenci kontenjanları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler ve ilgili diğer bilgiler Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yarıyıl başında ilan edilir.

* Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Sayfa Özeti: Yüksek Lisans

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.