Akdeniz Üniversitesi

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası ticaret, bir ülke ekonomisinin değişen küresel çevre şartları dikkate alınarak tüm sektörler itibariyle hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda etkin rekabet gücünü oluşturabilme ve böylece ülke refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlayabilme hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik süreçleri kapsayan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.

Bu tanımdan hareketle Uluslararası Ticaret Bölümü, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda edilgen ülke grubundan etken ülke grubuna dahil olabilmesini sağlayacak uluslararası ticaret alanında yeni nesil uzman işgücünün temin edilmesini hedeflemektedir. Program, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak rasyonel kararların alınması, stratejik yönetim, uluslararası pazarlama, finansman, uluslararası ticaret, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri vb. ilgili süreçleri ele alır.

Sayfa Özeti: Uluslararası Ticaret

Anahtar Kelimeler:

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.